Morgondiskussion: Vad gör journalisten?

Tid: Torsdag 12.10.2017 kl. 8.30-10 (dörrar öppnas 8.15)
Plats: Tankehörnan, Universitetsgatan 4

Förhandsanmälan (länk).

Nyhetsmediernas förutsättningar har omdanats radikalt de senaste åren. Det handlar om förändringar i mediernas teknologier, distribution och konsumtion. Publiken splittras upp, affärsmodellerna för medier måste göras om och samhälleliga förändringar medför nya utmaningar. Vilken blir den enskilda journalistens roll i framtidens medielandskap?

I diskussionen deltar universitetsforskare Carl-Gustav Lindén, doktorand Stefanie Sirén-Heikel, journalistikstuderande och Studentbladets chefredaktör Erik Sandström och Helsingin Sanomats redaktionschef Erja Yläjärvi. Diskussionen modereras av universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen.

Kom med och dela med dig av dina synpunkter!

Vi bjuder på kaffe.