Aamukahvi: Muuttuva kaupunki

Aika: ke 11.10. klo 8.30-10 (ovet aukeavat 8.15)
Paikka: WELL-kahvila, Kaisa-talo, Vuorikatu 7

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuka saa muuttaa kaupunkia? Miten voimme yhdessä tehdä kaupungista paremman paikan kaikille? Antaako sosiaalinen media eväitä uudenlaiseen yhteisöllisyyteen? Meillä on isoja haasteita kuten alueiden välisten erojen kasvu, mutta myös uudenlaisia ratkaisun avaimia, kun kaupunkilaiset ottavat tilan haltuunsa.

Aiheesta keskustelevat tutkijat Henrietta Grönlund, Laura Kolbe ja Katja Vilkama.

Kahvitarjoilu.

Tutustu keskustelijoihin:

Laura Kolbe

Laura Kolbe on helsinkiläinen yliopistonopettaja, historiantutkija ja tietokirjailija, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Hän toimii Kustannusosakeyhtiö Atenan hallituksessa, arvonimilautakunnassa, Ulkopoliittisen Tutkimuksen Instituutin hallituksessa sekä Helsingin yliopiston yliopistokollegiossa ja Kalenteripalvelut Oy:n hallituksessa. Hän on myös ”mikroyrittäjä” ja johtaa Helsinki Walks OY:n hallitusta. Hän toimii Eteläsuomalaisen osakunnan inspehtorina ja on Helsingin kaupunginhallituksen jäsenenä.

Laura Kolbe on kirjoittanut monenlaisista historiaan ja kaupunkeihin liittyvistä aiheista: muun muassa Helsingistä, kaupunkisuunnittelusta ja yliopistojen historiasta. Hänen erityisharrastuksensa liittyy juuri nyt kansallisiin identiteetteihin, niiden muodostumiseen ja muuttumiseen Euroopassa sekä kaupunkihistoriaan, erityisesti Helsingin historiaan.

Henrietta Grönlund

Henrietta Grönlund on kaupunkiteologian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän kehittää opetus- ja tutkimuskokonaisuutta, joka pyrkii ymmärtämään urbaanien kontekstien ja uskonnon ilmiön yhtymäkohtia, sekä kehittämään yhteisölähtöistä yliopisto-opetusta ja tutkimusta. Grönlund johtaa tutkimushanketta kaupunkilaisesta köyhyydestä. Hän on tutkinut pitkään huono-osaisuutta (yksinäisyys, yhdenvertaisuuden vajeet, viimesijaisen sosiaaliturvan ongelmat) ja hyvän tekemistä (vapaaehtoistoiminta, diakonia, yhteiskunnalliset hyvinvointimallit, hyväntekeväisyys) Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on toiminut myös monissa käytännön työ-, asiantuntija- ja luottamustehtävissä näiden teemojen parissa kansalaisjärjestöissä ja kirkossa.

Katja Vilkama

Katja Vilkama työskentelee tutkimuspäällikkönä Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä. Hän vetää yksikössä kaupunki-ilmiöt-tiimiä, jonka vastuulla on Helsingin kaupunkikehityksen tutkimus ja seuranta erityisesti asumisen, kaupunkitalouden ja työmarkkinoiden, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden sekä kaupunkikulttuurin ja osallisuuden näkökulmista. Katja Vilkama on taustaltaan kaupunkimaantieteilijä. Hänen tutkimushankkeensa ovat tarkastelleet mm. kaupunkien alueellisen eriytymisen, muuttoliikkeen, maahanmuuton ja asumisvalintojen kysymyksiä.