Urapalvelut: Opiskelijoita varten

Helsingin yliopiston Urapalvelujen puoleen voit kääntyä aina ensimmäisestä opintovuodesta lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen. Oma polku työllistymiseen rakentuu opintojen aikana, mitä varten Urapalvelut tarjoaa opiskelijoille ohjausta, neuvontaa ja koulutusta. Urapalvelut on mukana myös toteuttamassa työelämään orientoivia opintoja, mentorointia ja projektityökursseja. Urapalvelut on mukana myös Thinkfestissä keskustan ja Kumpulan kampuspäivissä!

Miten valmistautua jo opintojen aikana työelämään: onko vastuu yksilön vai yliopiston?

Juuri nyt Helsingin yliopistossa ollaan uuden lähteellä. Nyt on entistä tärkeämpää, että myös uusissa opetussuunnitelmissa huomioidaan asiantuntijaidentiteetin kehittyminen ja tulevaisuuden työllistyvyys-näkökulma opintojen rakennetta suunnitellessa – kaikista resurssihaasteista huolimatta.

Urapalvelut on omalta osaltaan tukemassa yksiköitä työelämäorientaation suunnittelussa ja tarjoaa sen lisäksi suoraan opiskelijoille työelämäneuvontaa, uraohjausta, työ- ja harjoittelupaikkoja ja muita mahdollisuuksia työelämäkontaktien luomiseen.

Opiskelijan kannalta keskeistä on itsetuntemus ja tieto erilaisista uravaihtoehdoista sekä niiden vaatimuksista. Ideaalitapauksessa opiskelija dokumentoi omaa osaamistaan koko opiskelupolun ajan, jotta osaa myös viestiä siitä työnhakuvaiheessa.

Työllistymisen ja urasuunnitteluasioiden huomioiminen osana tutkintoa ja asiantuntijaksi kasvu edellyttävät siis myös opiskelijoilta itseltään aktiivisuutta halki koko opiskeluajan ja tarjottujen tukipalveluiden käyttöä.

Tulisiko opinnot valita oman mielenkiinnon kohteiden kautta vai työura mielessä?

Uraohjauksen näkökulmasta oman työuran tulee heijastella omia mielenkiintoja. Lähtökohtana urasuunnittelulle tulee olla opiskelijan itsetuntemus: omat vahvuudet ja osaaminen sekä omat tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet. Toki suunnitellakseen omaa polkuaan eteenpäin opiskelija tarvitsee myös tietoa työmarkkinoista sekä uravaihtoehdoista: Millaista osaamista tarvitaan, ja mistä erilaisia mahdollisuuksia on hyvä etsiä? Pelkkiä työllisyystilastoja selailemalla omaa suuntaa ei kannata valita, koska tilanteet saattavat muuttua nopeasti, ja työtehtävien mielekkyys, sopivuus ja innostavuus on yksilötasolla tärkeä asia koko työuran ajan.

Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus?

Yliopistosta harvoin valmistutaan suoraan ammattiin – ja ammatitkin muuttuvat. Yliopisto valmistaa asiantuntijatehtäviin. Digitalisaatio mahdollistaa uusia tehtäviä, samalla kun vanhoja suorittavia tehtäviä katoaa. Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen on arvioinut, että iso osa uusista ammateista on palveluintensiivisiä, monimutkaista kommunikaatiota vaativia asiantuntijatehtäviä ja kietoutuvat uuden teknologian ympärille. 2000-luvulla on syntynyt suuri kirjo uusia ammatteja, kuten palvelumuotoilija, data-analyytikko, sovelluskehittäjä ja sosiaalisen median asiantuntijatehtävä. Start up -maailmassa uudet tulokkaat usein hyödyntävät tätä osaamisen aluetta uusissa innovaatioissaan. Digitalisaatio on kuitenkin vain yksi tulevaisuudessa työelämään vaikuttava trendi.

Antti Kauhasen puheenvuoroa ”Mitä opiskelijan täytyy osata tulevaisuudessa?" pääset kuulemaan HYY:n, Urapalvelujen sekä Alumniyhdistyksen järjestämillä Urafestareilla 24.10.

Urapalvelut on mukana Thinkfestissä ke 5.10. keskustan kampuspäivässä pilotoimassa avointa dataa hyödyntävää Vainu-ohjelmistoa piilotyöpaikkojen löytämiseen ja infoamassa lokakuussa käynnistyvästä ryhmämentorointiohjelmasta!