Kynä ja kone -keskustelusarja: Muuttuva asiantuntijuus avoimessa maailmassa 6.10. klo 14-16

Kaikki siitä puhuvat, mutta mitä se on: digitaalisuus?

Kynä ja kone keskustakampuksella on monitieteinen keskustelusarja digitaalisesta humanismista Kaisa-kirjastossa (7. kerroksen kokoushuone) torstaisin 14 – 16. Tapaamiset 1. periodissa, 8.9. – 20.10.2016.

Keskusteluun johdattelevat professorit Pirjo Hiidenmaa ja Timo Honkela.

Keskustelut ovat avoimia kaikille keskustakampuksella toimiville, niin opettajille, tutkijoille, opiskelijoille kuin hallinto- ja tukihenkilöstölle. Tilaisuuksissa on lyhyt alustus, jossa tuodaan esiin jokin digitaalisuuden laaja näkökulma ja pohditaan sitä käytännön kysymysten avulla. Lisäksi varataan aikaa runsaasti keskusteluun ja esimerkiksi yhteistyön valmisteluun. Keskustelu on avoin niin käyttökelpoisille ideoille, haihattelulle kuin kritiikillekin.

”Digitaalisuus muuttaa humanistisia tieteitä niin, että kaikki pysyy ennallaan.” (Gardiner & Musto: The Digital Humanities. 2014.)

Torstaina 6.10. keskustelun aiheena tiedeviestintä!

Yksisuuntaisesta tiedeviestinnästä kohti monenkeskistä tiedonluontia: mitä yhteydenpito on ja mihin tutkijoiden työ voi vaikuttaa. Keskustellaan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, verkostoista ja osallistumisesta sekä siitä, miten asiantuntijuus muuttuu, kun avoimessa maailmassa tieto on kaikkien ulottuvilla.

Alustus: Professori Pirjo Hiidenmaa

Aika: Torstai 6.10. klo 14-16
Paikka: Kaisa-kirjasto, 7. krs, kokoushuone

Katso koko keskustelusarjan ohjelma täältä!