Jaakko Kurhila: Älyvapaan neppailun on loputtava

Avoimen yliopiston johtaja FT Jaakko Kurhila kritisoi yliopisto-opetusta staattisuudesta ja turvallisuushakuisuudesta. Taloudellista niukkuuttakaan Kurhila ei näe ongelmana vaan haasteena, joka ruokkii luovuutta. Ratkaisuja hän etsii digitalisaatiosta ja avautumisen eetoksesta.

Pitkät perinteet hidastavat opetuksen kehittämistä

Suomalainen koulutus on huipputasoa, mutta yliopisto-opetuksen kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. Kurhila kääntää kriittisen katseensa yliopiston rakenteisiin, jotka eivät kannusta kehittymään – asiat tehdään niin kuin aina ennenkin, koska se on helpompaa. Yliopistossa opetusta ei arvosteta yhtä paljon kuin tutkimusta, mikä myös haittaa opetuksen kehittämistä. Samalla opetus koetaan henkilökohtaiseksi, jolloin itsensä etäännyttäminen kritiikistä on hankalaa, vaikka tutkimuksessa siihen on totuttu.

– Vaikka opettajilla olisi tilaisuus tehdä mahtavuutta, se voi tapahtua lähinnä yhden kurssin sisällä ja silloinkin se vaatii opettajalta riskinottokykyä ja hyppyä tuntemattomaan. Se on äärimmäisen vaikeaa ja vaatii opettajalta yli-inhimillisiä ponnistuksia rajojen rikkomiseksi. Siksi se on myös erittäin harvinaista.

Opetuksen ja yliopiston avautuminen yhteiskunnassa hyödyttäisi kaikkia. Sitä kautta voidaan parantaa opetuksen tasoa, lisätä yhteiskunnallista vaikuttamista ja näkyvyyttä sekä houkutella parhaita opiskelijoita.

– Jos emme ole menossa tähän suuntaan, se on tuhon tie opetuksen suhteen. Hyvä opetus edesauttaa myös hyvän tutkimuksen tekemistä. Se ei ole keneltäkään pois.

Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus?

Vaikka ihmisen oppiminen ei ole muuttunut, digitalisaatio ja yhteiskunnalliset muutokset ovat muuttaneet toimintakulttuuria, jossa opiskelu tapahtuu. Kurhila korostaa, että opiskelun ja oppimisen tulisi heijastaa tätä muutosta, sillä muutoin ajaudumme älyvapaaseen neppailuun, jossa opiskelija ei koe opiskelua enää relevanttina. On tehtävä järkeviä valintoja, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli.

Digitalisaatio ei ole kuitenkaan mikään malliratkaisu, joka liimataan automaattisesti kaiken opetuksen päälle. On mietittävä, mikä on vääränlaista teknologiaintoilua ja suhtauduttava siihen kriittisesti, sillä mikään alusta ei ole itsessään kiinnostava. Samalla Kurhila kuitenkin kannustaa rohkeuteen, kokeiluun ja riskinottoon – asenteeseen, joka tuuppii meitä epämukavuusalueelle, jossa kehittyminen ja todellinen oppiminen tapahtuvat.

– On ymmärrettävä teknologisten mahdollisuuksien jatkuva kasvu. Meidän on varustettava sekä opettajat että opiskelijat niin, että he pystyvät ja uskaltautuvat itse kokeilemaan ja tekemään. Jos opiskelijat ja opettajat suhtautuvat pelottomasti, ei ole väliä, mitä välineet ovat.

Jaakko Kurhila on puhujana Thinkfestin tiedesaunassa ke 5.10. Ilmoittaudu mukaan nyt!

#tiedesauna